Proiect sustinut de SINDICATUL NATIONAL AL POLITISTILOR LOCALI "SEMPER LEX"

Acum este Mar Mai 26, 2020 11:55 am

Ora este UTC + 2 [ DST ]
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 45 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Următorul
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: Re: salarizare bugetari 2015
MesajScris: Joi Ian 29, 2015 10:43 am 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: Mie Iun 26, 2013 7:35 pm
Mesaje: 55
materialul pe care l-am prezentat d-lui ministru de dialog social in sedinta din 26.01.2015 si inregistrat la ministerul muncii

►1. scurte considerații privind posibilitatea acordării normei de hrană/ supliment nutritiv,/bonuri de masă în administrația publică locală
Posibilitatea acordării unor bonificații sub forma unor suplimente nutritive, tichete de masă, reprezintă o măsură benfica, atât pentru salariați, deoarece influențează comportamentul acestora, cât și pentru angajator, constând în eficiența organizației prin oferirea de servicii de calitate cetățenilor.
O problemă importantă al strategiilor de recompensare revine stabilirii unei echități a acesteia. Echitatea recompenselor permite asigurarea unui echilibru între recompensele acordate în cadrul unei unități, pentru aceiași muncă executată și diferențierea recompenselor în funcție de specificul activității fiecărei categorii de salariați. În lipsa Contractului Colectiv de Muncă Unic la nivel Național, care stabilea un nivel minim obligatoriu al recompenselor sau sporurilor salariaților, s-a dovedit în practică că edictarea unor acte normative prin inserarea unei norme permisive în conținutul textului de lege ( exemplu : „ autoritățile publice locale pot acorda ... „ ) nu este de natură să asigure o aplicare unitară și să genereze beneficii echitabile pentru salariați.
În aceste sens, un exemplu elocvent îl constituie posibilitatea acordării normei de hrană și polițiștilor locali, funcționari publici din cadrul administrației publice locale :
- Legea nr. 155/2010 Art. 351. - „ Începând cu 1 ianuarie 2015, autoritățile administrației publice locale pot acorda în limita bugetului aprobat, prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană polițiștilor locali conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naționala, ordine publică și siguranța națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”
Prin acordarea normei de hrană și polițiștilor locali s-a avut în vedere principiul egalității de tratament în stabilirea unor drepturi similare cu ale polițiștilor din cadrul M.A.I., justificate pe baza unor criterii raționale și obiective și de care să beneficieze toți salariații care se află în situaţii identice. Numai ca, textul de lege nu instituie o norma imperativa, ci lasă posibilitatea acordării normei de hrană la latitudinea autorităților administrației publice locale, în prezent foarte mulți polțișiti locali nebeneficiind de norma de hrană la fel ca alți polițiști locali sau polițiști din cadrul M.A.I. Se poate observa cum norma permisivă a textului de lege a creat premisele unui tratament diferențiat și discriminatoriu, pe deoparte între polițiștii locali, pe de altă parte între polițiștii locali și polițiștii din cadrul M.A.I., deși constatăm existența unor situații analoage în raport de atribuțiile de serviciu ale celor două categorii de salariați.
Este evident că norma de hrană se acordă doar unor categorii de personal ( militari, polițiști și polițiști locali..e.t.c ) în funcție de specificul activității și condițiile de muncă. Pentru evitarea oricăror confuzii și a nu se considera că încearcăm generalizarea unor condiții specifice de muncă la nivelul întregii administrații publice locale, propunem ca pentru funcționarii publici și personalul contractual, alții decât polițiștii locali, atunci când ne referim la benficii ce privesc suplimente de hrană, să se utilizeze sintagma „ supliment nutritiv”.
De asemenea, este necesar ca textul de lege sa prevadă o sumă minimă garantată, echivalentul în bani al suplimentului nutritiv, o sumă mai mare putând face obiectul unor negocieri colective.
În ceea ce privește polițiștii locali, pentru evitarea oricăror forme de discriminare, propunem modificarea Art. 351 din Legea nr. 155/2010 a Poliției Locale, textul urmând sa aibă următorul conținut : „ Începând cu 1 ianuarie 2015, polițiștii locali beneficiază de norma de hrana conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică și siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

►2. considerații și critici privind salarizarea personalului bugetar din cadrul administrației publice locale

Realitatea a demonstrat că aplicarea în ultimii cinci ani a celor două legi-cadru de salarizare unitară a personalului plătit din fonduri publice : Legea-cadru nr. 330/2009 și Legea-cadru nr. 284/2010 , nu a adus la o salarizare unitară (chiar dacă acesta a fost scopul declarat) și nici o simplificare a salarizării, dimpotrivă a creat discrepanțe și mai mari între salariații bugetari, a generat discriminări, respectiv inechități salariale inacceptabile chiar și în cadrul acelorași categorii profesionale, de durată, fără a se întrezări pe termen scurt sau mediu, remedierea acestora. Acest lucru se datorează faptului ca legile respective nu s-au aplicat efectiv niciodată în ceea ce privește stabilirea salariilor, ci s-au aplicat doar dispozițiile tranzitorii din cadrul acestora ori, după caz, din legile anuale, astfel că, practic, în prezent sunt aplicabile tot vechile legi de salarizare, cu unele ajustări instituite prin Legea-cadru nr. 330/2009 (ex: includerea unor sporuri și adaosuri în baza salarială prin eliminarea lor ca elemente separate ale salariului). Practica neunitară cu privire la aplicarea unor drepturi salariale cuprinse în noua legislație a salarizării ( începând cu anul 2010 ) este rezultatul neclarității soluțiilor legislative, a reglementării unor sisteme de salarizare paralele (sistemul vechi și sistemul nou), pentru fiecare din acestea existând argumente în sensul valabilității lor în prezent. Cu alte cuvinte, instituțiile și autoritățile publice care aplică legile respective, organele de control ale statului și instantele judecătorești care verifică modul de aplicare pot alege orice soluții legislative, în funcție de care este mai convenabilă pentru fiecare parte, deoarece „orice interpretare este posibilă”.

Astfel, anterior noului concept de salarizare, salariile de încadrare ale personalului bugetar din cadrul administrație publice locale au fost identice în ceea ce privește cuantumul lor în condiții identice de vechime, clasă de salarizare, grad profesional și treaptă de salarizare, ne-înregistrându-se diferenţe, chiar dacă încadrarea s-a produs la momentul intrării în vigoare a legii sau la o dată ulterioară acesteia. Astăzi identificăm situații în care salariații, deși aflați pe poziții diferite în ceea ce privește gradul profesional, clasa profesională, nivelul studiilor, gradația și clasa de salarizare, să fie tratați identic, stabilindu-li-se același salariu de bază ( 975 lei ), sau situații în care salariați aflați pe poziții identice în ceea ce privește gradul profesional, clasa profesională, nivelul studiilor, gradația și clasa de salarizare, să fie tratați diferit, eludând astfel prevederile Art. 13. din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice .
Potrivit jurisprudenţei constante a instanţei de contencios constituţional, precum şi a celei a Curţii Europene a Drepturilor Omului, principiul egalităţii în faţa legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite, iar un tratament diferit nu poate fi doar expresia aprecierii exclusive a legiuitorului, ci trebuie să se justifice în mod raţional şi obiectiv.
Prin introducerea sporului de vechime în salariul de bază, precum și a altor sume compensatorii tranzitorii, efect al unor dispoziții legale în prezent abrogate ( Lg. nr. 330/2009 și O.U.G. nr.1/2010 ) asistăm la o majorare artificială a salariului de bază, în realitate acesta fiind la nivelul lunii decembrie 2009, cu mult sub nivelul salariului minim pe economie garantat în plată, ajungându-se în situația în care un nou încadrat în munca să aibă același salariu de bază cu un salariat care de-alungul carierei profesionale a promovat în toate gradele profesionale, clasele, treptele de salarizare posibile și transele de vechime în muncă. În cazul funcționarilor publici situația astfel generată se complică și mai mult, intrând în contradicție cu prevederile Art. 31 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, care statuează că „Pentru activitatea desfășurată, funcționarii publici au dreptul la un salariu compus din salariul de bază și sporul pentru vechime în muncă”, stabilind sporul de vechime ca element distinct al sistemului de salarizare.
Există o discriminare evidentă atât în raport de modalitatea în care este recunoscută vechimea în muncă, dar și în ceea ce privește vechimea în specialitate, între salariații care îndeplinesc aceste condiții după data de 01 ianuarie 2011, comparativ cu salariații ce au îndeplinit aceleași condiții până la data de 31 decembrie 2010, întrucât toți acești salariați, deși se găsesc, în prezent, în aceeași tranșă de vechime în muncă și funcție, au o salarizare diferențiată.
În fond, înlocuirea unui algoritm mai complex cu unul mai simplu în sensul diminuării ponderii sporurilor în total venituri, trebuia conceput în aşa fel încât să nu ducă la rezultate diferite în cazul salariaților aflați în situații identice, și invers, la rezultate identice în cazul salariaților aflați în situații diferite.
Existența mai multor acte normative, adoptate succesiv într-un interval scurt de timp (ex. Legea nr. 330/2009, Legea – Cadru nr. 284/2010 ), amânarea sistematică și repetată a aplicării prevederilor acestora și aplicarea doar a unor legi tranzitorii anuale în baza cărora s-a realizat salarizarea bugetarilor , nu poate constitui un temei pentru instituirea unui tratament discriminatoriu și astfel, pentru nesocotirea celui mai des principiu invocat și anume caracterul unitar al salarizării.
O altă rezultantă discriminatorie a derogărilor repetate de la prevederile Legii nr. 284/2010- privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, o constituie plata orelor suplimentare, a orelor lucrate în zile de sărbători legale și în zilele de repaus săptămânal, cu titlu de excepție doar pentru o anumită categorie de salariați ( activitatea desfășurată de personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională ) , fără a se ține cont și de alțe categorii de salariați din cadrul administratiei publice locale, care lucrează frecvent în zilele de sărbători legale și repaus săptămânal, tocmai pentru asigurarea continuității serviciului de ordine și siguranță publică. Amintim și de această dată personalul Poliției Locale, ca și categorie de personal discriminat, doar pentru vina că nu fac parte dintr-o instituție a autorității publice centrale !!!!!!
Propunem adoptarea urgentă a unor măsuri adecvate pentru remedierea deficienţelor de reglementare constatate şi care să ducă la înlăturarea inechităţilor existente în salarizare, prin aşezarea categoriilor bugetare pe o scară ierarhică bine dimensionată.


Ultima oară modificat de gabriel pe Joi Ian 29, 2015 10:47 am, modificat 1 dată în total.

Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: salarizare bugetari 2015
MesajScris: Joi Ian 29, 2015 10:44 am 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: Mie Iun 26, 2013 7:35 pm
Mesaje: 55
Poliţiştii locali vor primi normă de hrană, ca şi cadrele cu statul special din Ministerul de Interne, a anunţat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Corneliu Calotă, precizând că sumele necesare pentru aplicarea acestei măsuri vor fi suportate din bugetele locale.


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: salarizare bugetari 2015
MesajScris: Joi Ian 29, 2015 10:49 am 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: Mie Iun 26, 2013 7:35 pm
Mesaje: 55
http://youtu.be/BD1_czwn0EA


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: salarizare bugetari 2015
MesajScris: Joi Ian 29, 2015 10:55 am 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: Mie Iun 26, 2013 7:35 pm
Mesaje: 55
GUVERNUL ROMÂNIEI

28.01.2015

INFORMAŢIE DE PRESĂ

privind actele normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 28 ianuarie, ora 12.00

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

II. ORDONANȚE DE GUVERN

1. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

3. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială

4. ORDONANŢĂ pentru completarea art.35¹ din Legea poliţiei locale nr.155/2010

5. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

6. ORDONANŢĂ pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

7. ORDONANŢĂ pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

8. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

III. HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. HOTĂRÂRE privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2015, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

2. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

3. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative şi a Hotărârii Guvernului nr. 1086/2010 pentru adoptarea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a asistenţei financiare comunitare acordate României prin Fondul European de ajustare la globalizare

4. HOTĂRÂRE privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi

5. HOTĂRÂRE privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2015

6. HOTĂRÂRE privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul Financiar Multianual 2014-2020, domeniul Afaceri Interne

7. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cadrul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

8. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

9. HOTĂRÂRE privind compatibilitatea electromagnetică

10.HOTĂRÂRE privind schimbarea unităţilor de administrare ale unor imobile sau ale unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

11.HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului

12.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect de către doamna Vasilica Vâlcu

13.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect de către domnul Oltean Nicu Lucian

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliţiei Române a celei de-a 43-a Conferinţe Regionale Europene INTERPOL, activitate care se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 19-21 mai 2015. Negocierea şi semnarea, prin schimb de scrisori, a Acordului privind privilegiile şi imunităţile acordate O.I.P.C.-INTERPOL şi delegaţilor străini participanţi la cea de-a 43-a Conferinţă Regională Europeană de la Bucureşti

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Transporturilor din România şi Ministerul Oceanelor şi Pescuitului din Republica Coreea privind dezvoltarea cooperării portuare

3. MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a unui împrumut în valoare de 200 milioane euro, în vederea susţinerii implementării Proiectului privind învăţământul secundar şi aprobarea notei mandat de negociere a acestuia

4. MEMORANDUM cu tema: Negocierea Convenţiei între România şi Republica Tunisiană în domeniul securităţii sociale

5. MEMORANDUM cu tema: Constituirea unui grup de lucru care să elaboreze un act normative de revizuire a Legii-cadru nr. 284/2010


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: salarizare bugetari 2015
MesajScris: Joi Ian 29, 2015 11:35 am 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: Mar Apr 08, 2014 1:00 pm
Mesaje: 95
Frate ,po'a sa le dea si tenisi cu display astora din birourile primariei ,este treaba lor.eu cred ca sunt niste putori ce stau la caldura iarna si racoare vara , fac abuzuri si falsuri , deturnari la comanda primarului si astept cu interes sa ii vad in lista de sala de la institutia cu usi inalte... nu ne intereseaza cand se vaita oportunistii astia ca au salariu mic si vor norma de hrana ,ce dracu intemperii si stres iau astia in nas ?? AAAaaa stres da ! Ca fac falsuri si deturnari de fonduri ! Pe noi ne intereseaza strict politistii locali ce au lege separata si sunt legati de primarii doar prin buget si primar care este factor de decizie ,in rest PA ! ii stim noi ce fac astia din birourile primariei


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: salarizare bugetari 2015
MesajScris: Vin Ian 30, 2015 1:51 pm 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: Mie Iun 26, 2013 7:35 pm
Mesaje: 55
completarea art.35¹ din Legea poliţiei locale nr.155/2010
nimic senzational...credeam ca au eliminat acel pot....
au introdus un nou alineat 2, care prevede : metodologia si regulile de aplicare a drepturilor prevazute la ali. (1) se stabilesc prin hotarire a Guvernului la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: salarizare bugetari 2015
MesajScris: Vin Ian 30, 2015 10:49 pm 
o conditiei in plus, ce urmeaza a fi aprobata printr-o hg.....ce se intimpla cu cele aprobate deja?


Sus
  
 
 Subiectul mesajului: Re: salarizare bugetari 2015
MesajScris: Vin Ian 30, 2015 10:54 pm 
la fel cu incdrarea in conditii deosebite, speciale si alte conditii de munca....


Sus
  
 
 Subiectul mesajului: Re: salarizare bugetari 2015
MesajScris: Vin Ian 30, 2015 10:56 pm 
cind vor vrea muschii lor.....regii.....baronii locali


Sus
  
 
 Subiectul mesajului: Re: salarizare bugetari 2015
MesajScris: Lun Feb 02, 2015 12:56 pm 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: Mie Iun 26, 2013 7:35 pm
Mesaje: 55
a sosit raspunsul de la ministerul muncii cu privire la plata orelor suplimentare, a orelor lucrate în zile de sărbători legale și în zilele de repaus săptămânal: "textul de lege nu este aplicabil si politistilor locali"...am sa l postez aici dupa ce o sa fac o fotocopie.
s-a lamurit si asta....urmeaza instanta


Sus
 Profil  
 
Afişează mesajele din ultimele:  Sortează după  
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 45 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Următorul

Ora este UTC + 2 [ DST ]


Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 0 vizitatori


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  
cron

[ Time : 0.039s | 12 Queries | GZIP : Off ]